Máy lạnh âm trần - Mitsubishi Heavy

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT100VG/FDC100VNP
41.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP
30.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
32.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5/FDC125CSV-S5
36.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5
40.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
21.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
26.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter FDT125VG/FDC125VNA
51.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter FDT140VG/FDC140VNA
53.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter FDT50VG/SRC50ZSX-S
28.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện