Máy lạnh âm trần - Mitsubishi Heavy

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT 50CR-S5
22.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT 71CR-S5
27.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5
36.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5
39.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Âm Trần Inverter Mitsubishi Heavy FDT 50VG/SRC50ZSX-S
28.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Âm Trần Inverter Mitsubishi Heavy FDT 71VG/FDC71VNP
31.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Âm Trần Inverter Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP
41.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Âm Trần Inverter Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC90VNP
38.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Âm Trần Inverter Mitsubishi Heavy FDT125VG/FDC125VNA
52.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện