Máy lạnh treo tường - Nagakawa

Máy lạnh Nagakawa 1,0HP NS-C09R2H06 (2020) Mono
4.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa 1,5HP NS-C12R2H06 (2020) Mono
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa 2,0HP NS-C18R2H06 (2020) Mono
8.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter NIS-C09R2T01 (2020)
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter NIS-C12R2T01 (2020)
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T01 Inverter
11.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL Mono
4.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL Mono
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C18TL Mono
8.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện