Máy lạnh treo tường - Nagakawa

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2T01
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T01
11.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL
4.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL
5.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện