Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Reetech RTV/RCV09 Inverter
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV12 Inverter
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter AH-X9VEW
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092/Titan Mono
4.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092DC Inverter
6.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120/Titan Mono
6.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120DC Inverter
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D1KCVG-V
9.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V
9.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18PKCVG-V
16.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V Mono
6.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter AH-X9XEW
6.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp AH-X12XEW
7.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP V24ENF
15.750.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter AH-X18XEW
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện