Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Reetech RT/RC12
6.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV09
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV12
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp AH-X12VEW
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter AH-X18XEW
13.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter AH-X9VEW
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter AH-X9XEW
7.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092/Titan
4.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092DC
6.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120/Titan
6.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120DC
7.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D1KCVG-V
99.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V
9.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18PKCVG-V
16.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V
6.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện