Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Sharp Inverter AH-X9XEW
5.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092/Titan Mono
4.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter HIC09MMC Gas R32
5.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Gree GWC12KC-K6N0C4 Mono
7.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V13ENS1
7.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N12WKH-8 (2020) Mono
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp AH-X12XEW
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120/Titan Mono
6.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin 2.0 HP FTF50XV1V/RF50XV1V Mono
14.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter AH-X18XEW
10.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-180/Titan Mono
9.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-09IA32
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter HIC12MMC Gas R32
6.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-240/Titan Mono
12.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-12IA32
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Gree GWC18KD-K6N0C4 Mono
10.650.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V18ENF1
12.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU9XKH-8
9.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-280/Titan Mono
14.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter HC-18IA32
13.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện