Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Midea MSAFB-13CRN8
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-18CRN8
9.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF
8.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF
8.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF
10.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP SRK09CRR-S5
6.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5/ SRC12CT-S5
8.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5
16.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi MS-HP25VF
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T01 Inverter
11.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL Mono
4.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL Mono
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N12WKH-8 (2020) Mono
9.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12VKH-8 Mono
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU12WKH-8
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU18WKH-8
17.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU9WKH-8
9.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (2020) Mono
7.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT/RC09
5.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT/RC12 Mono
6.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện