Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Midea MSAFB-10CRN8
4.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-13CRN8
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Midea MSAFB-18CRN8
9.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF
8.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF
8.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF
10.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP SRK09CRR-S5
5.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5/ SRC12CT-S5
8.250.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5/ SRC13YW-W5
99.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5
16.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi MS-HP25VF
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2T01
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T01
11.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL
4.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL
5.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12VKH-8
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9TKH-8
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-PU12UKH-8
10.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT/RC09
5.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện