Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Funiki Inverter HIC18MMC Gas R32
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter V24ENF1
15.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU12XKH-8
11.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092DC Inverter
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Gree GWC24KE-K6N0C4 Mono
15.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU18XKH-8
17.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120DC Inverter
7.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-180DC Inverter
12.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Inverter
9.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sumikura APS/APO-240DC Inverter
15.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV Inverter
11.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV/RKC50UVMV Inverter
19.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC60UAVMV/RKC60UVMV Inverter
26.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện