Máy lạnh

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18
15.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27
18.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36
24.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3
23.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3
28.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3
38.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Tủ đứng Midea MFPA-28CRN1
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP
60.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP
51.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH
27.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-C18FFH
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
36.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF24
19.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF36
27.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF48
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Tủ đứng Reetech RF60
38.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện