Máy lạnh

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL22
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL22
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18
15.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21
16.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27
18.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36
24.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K3NNB1A
17.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K3NNB1A
20.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A
30.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A
31.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC48AH-M3NTB1A
36.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC55AH-M3NTB1A
43.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3
25.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3
29.050.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3
40.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Tủ đứng Midea MFPA-28CRN1
19.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH
28.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
37.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện