Máy lạnh

Máy lạnh Nagakawa 1,5HP NS-C12R2H06 (2020) Mono
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa 2,0HP NS-C18R2H06 (2020) Mono
8.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter NIS-C09R2T01 (2020)
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter NIS-C12R2T01 (2020)
6.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T01 Inverter
11.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL Mono
4.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL Mono
5.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa NS-C18TL Mono
8.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT/RC09
5.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT/RC12 Mono
6.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT18/RC18
9.650.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RT24/RC24
13.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV09 Inverter
6.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV/RCV12 Inverter
7.650.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV18-nverter
12.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech RTV24- Inverter
14.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung Inverter AR09TYHQASINSV
6.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung Inverter AR12TYHQASINSV
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung Inverter AR18TYHQASINSV
11.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL22
17.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện