Máy lạnh

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V
24.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1
33.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1V/RNQ48MY1
38.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Áp trần Reetech RU/RC18
15.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Áp trần Reetech RU/RC24
18.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Áp trần Reetech RU/RC36
31.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Áp trần Reetech RU/RC48
34.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV12WNZ Inverter
7.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV18WNZ Inverter
12.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV24WNZ Inverter
19.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Carrier CUR010
7.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Carrier CUR013
9.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Carrier CUR018
13.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Carrier CVUR010
9.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-09TL32 Mono
4.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-12TL32 Mono
6.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22 Mono
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESM09CRO-A5
6.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESM12CRO-A5
7.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESM18CRO-A1
11.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện