Máy lạnh

Máy lạnh Casper SC-09TL22 Mono
5.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper SC-18TL22 Mono
10.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin 1.0 HP FTC25NV1V/RC25NV1V Mono
7.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF25UV1V Mono
7.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF35UV1V Mono
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA25UAVMV (2020) Inverter
8.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKA35UAVMV (2020) Inverter
10.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Inverter
9.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV Inverter
8.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV Inverter
10.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Di Động Casper PC-09TL22
7.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Di Động Casper PC-12TL22
8.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESM09CRO-A5
6.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESM12CRO-A5
7.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESM18CRO-A1
11.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRO-A1
12.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SC09MMC
4.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SC24MMC
11.850.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SSC12MMC
6.350.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SSC18MMC
8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện